- Thursday, May 10, 2012

Rio +20

තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා තරුණ ප‍්‍රජාවේ නිර්දේශ ලබාගැනීම

ශිෂ්‍ය/තරුණ තිරසාර සංවර්ධන සමුළුව - 2012

සංකල්ප රචනා නිර්මාණ තරඟය

ලෝකය සංවර්ධනය කරා සීග‍්‍රයෙන් හඹා යන මෙවන් යුගයක ශ්‍රී ලංකාවේ අරමුණ වී ඇත්තේ පරිසරයද සුරකිමින් තිරසාර සංවර්ධනයක් කරා ළඟා වීමයි. එවන් අරමුණක නිසි ගමන් මග පිළිබඳව තරුණ ඔබ තුලද වටිනා අදහස් තිබිය හැකිය. ඔබේ එවන් නිර්මාණශීලී අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මහඟු අවස්ථාවක් ඔබට ලබාදීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය සූදානම්ව සිටියි.
1992 දී බ‍්‍රසීලයේ රියෝ නගරයේ දී පැවති මිහිකත සමුළුවට පසු වසර 20ක ප‍්‍රගතිය මැන බැලීම හා ඉදිරි තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා නව ක්‍ෂේත‍්‍ර හඳුනා ගැනීම සඳහා ර්‍ණරියෝූ20” තිරසාර සංවර්ධන සමුළුව 2012 ජුනි මස 20-22 දිනවල දී බ‍්‍රසීලයේ රියේ ද ජෙනෙයිරෝ නගරයේ දී පැවැත්කටයුතු යොදා ඇත. මෙම ර්‍ණරියෝූ20” සමුළුවට ශී‍්‍ර ලාංකීය තරුණ ප‍්‍රජාවේ දායකත්වය ලබාගැනීම සඳහා පරිසර අමාත්‍යාංශය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, ශ‍්‍ර ී ලංකාවේ රියෝ එකමුතුව වෙනුවෙන් ශ‍්‍ර ී ලංකා හරිත ව්‍යාපාරය, ශී‍්‍ර ලංකා තරුණ ජීවවේදීන්ගේ සංගමය, විදුසර විද්‍යා සඟරාව සමග එක්ව තිරසාර සංවර්ධන සමුළුවක් 2012 ජූනි මාසයේ දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.
මෙම සමුළුවට සහභාගීවීමට බලාපොරොත්තු වන ඕනෑම ශිෂ්‍යයෙකු/තරුණයෙකු හෝ පස්දෙනෙකුට නොවැඩි ශිෂ්‍ය/තරුණ කණ්ඩායමක් මෙම සමුළුව සඳහා සංකල්ප රචනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. මෙම සංකල්ප රචනාව තිරසාර සංවර්ධනයට අදාළව පහත සඳහන් උප මාතෘකා යටතේ ඕනෑම විෂය ක්‍ෂේත‍්‍රයක් සඳහා ශී‍්‍ර ලංකාවේ දී එය කි‍්‍රයාත්මක කිරීම පිණිස අවම වශයෙන් නිර්දේශ 05ක් සහිතව එවීමෙන් මෙම වැඩසටහනට ඔබටද සහාභාගි විය හැකිය. එක් ශිෂ්‍යයෙකුට හෝ කණ්ඩායමකට පහත සඳහන් එක් විෂය ක්‍ෂේත‍්‍රයක් සඳහා වචන 750කට නොඅඩු වන සේ විෂය ක්‍ෂේත‍්‍ර ඕනෑම ගණනකට සංකල්ප රචනා ඕනෑම ගණනක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

සංකල්ප රචනාවේ ව්‍යූහය Structure of Your Concept Essay

උප මාතෘකාව Sub Topics
විෂය ක්‍ෂේත‍්‍රය පිළිබඳ පොදු පසුබිම
විෂය ක්‍ෂේත‍්‍රයට අදාලව කි‍්‍රයාත්මක කිරීමේ ගැටලූ
එම ගැටලූ මග හරවා ගැනීමට ඔබ නිර්දේශ කරන කි‍්‍රයා මාර්ග

විෂය ක්‍ෂේත‍්‍ර ලැයිස්තුව Subjects

තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා පහත විෂය ක්ෂේත‍්‍ර දායක වන ආකාරය පිළිබඳ අවධානය යොමු කල යුතුය.
1 කෘෂිකර්මය
2 සමුද්‍ර සම්පත් යොදා ගැනීම
3 හරිත ආර්ථිකය
4 පුනර්ජනනීය බලශක්තිය භාවිතය
5 තිරසර නිෂ්පාදනය හා පරිභෝජනය
6 ආහාර සුරක්‍ෂිතතාවය
7 දුගී බව තුරන් කිරීම
8 මානව සෞඛ්‍ය හා යහජීවනය ගොඩ නැගීම
9 යහපාලනය කි‍්‍රයාත්මක කිරීම
10 සහභාගීත්වය, පාරදෘෂ්‍යභාවය හා වගවීම
11 දේශගුණ විපර්යාසවල බලපෑම් අවම කිරිම හා ඒවාට අනුවර්තනය වීම
12 ජෛව විවිධත්වය සංරක්‍ෂණය හා භාවිතය
13 දේශීය ආයතනික රාමුව
14 පාරිසරික සංචාරක කර්මාන්තය
15 වන සම්පත් භාවිතය
16 වෙරළබඩ සම්පත් භාවිතය
17 භූමි භාවිතය
18 හරිත රැුකියා
19 තෙත්බිම්
ජාතික මට්ටම -
ප‍්‍රථම ස්ථානය - රු. 50,000.00
දෙවන ස්ථානය - රු. 30,000.00
තෙවන ස්ථානය - රු. 20,000.00

පළාත් මට්ටම -

ප‍්‍රථම ස්ථාන 9 සඳහා - රු. 15,000.00 බැගින
මෙම තරඟයට සහභාගිවිය හැක්කේ 7 ශ්‍රෙ ්ණියේ සිට ඉහළ වසරවල අධ්‍යාපනය ලබන ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවන් හෝ වයස අවුරුදු 23 ට අඩු තරුණ තරුණියන්ටය.
සියලූම සංකල්ප රචනා 2012 මැයි මස 15 දිනට පෙර පහත සඳහන් ලිපිනයට ලැබීමට සැලැස්විය යුතු අතර ලියුම් කවරයේ වම්පස ඉහල කෙලවරේ ර්‍ණසංකල්ප රචනා තරඟය” ලෙස සඳහන් කර එවිය යුතුය. මෙම තරඟයේ ඕනෑම කරුණක් සඳහා අවසාන තීරණය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා විසින් පත්කරන කමිටුවේ තීරණය වේ.

අධ්‍යක්‍ෂ (තිරසර සංවර්ධන*
තිරසර සංවර්ධන අංශය
පරිසර අමාත්‍යාංශය
නො: 980/4 A
දුරකතන අංකය:             011 2883456     

1 comment:

  1. Hello, May I know whether the essays could be also submitted in English? If so, would it be possible to post the topics in English please? Thank You...

    ReplyDelete